رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)
مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

معرفی لیگ

ضرورت بهینه­ سازی و اصلاح الگوی مصرف آب در جامعه بر کسی پوشیده نیست. یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه پایدار جامعه در مسیر صحیح استفاده از انواع انرژی­ها و منابع حیاتی از جمله آب، آموزش­های کاربردی از سنین کودکی و دوران مدرسه است. ضرورت توجه به بحران آب و ارائه راه­کارهای عملی، انجام پروژه­های کاربردی در مدرسه، فعالیت­های بین رشته­ای، اجرای صحیح الگوی یادگیری پروژه محور (P.B.L)، تشکیل تیم توانمند با تخصص­های مختلف، ارتقای مهارت­های فنی و کارگاهی، تقویت مهارت مشاهده، نیازسنجی، کار گروهی و … باعث شده تا فعالیت جدیدی با عنوان “جشنواره بهینه­سازی و اصلاح الگوی مصرف آب در مدرسه” در “جشنواره دانش­آموزی نوآوری و ابتکارات دانش­آموزی شریف” که هر سال اسفندماه در محل دانشگاه صنعتی شریف با حضور دانش­آموزان سراسر کشور برگزار می­شود، ایجاد شود. نکته مهم و تمایز این جشنواره در نحوه اجرا و ارزیابی آن است. دانش­آموزان پس از آشنایی با این جشنواره و گرایش­های مختلف آن (گرایش فرهنگی، هنری، ادبی و گرایش سخت­افزاری و فعالیت­های پروژه محور)، با بررسی شرایط موجود مدرسه به ارائه راه­کارهای مختلف در راستای بهینه­سازی و اصلاح الگوی مصرف آب در مدرسه می­پردازند. سپس چند مورد را انتخاب کرده و در فرایند “اجرای پروژه محور” ایده خود را عملیاتی می­کنند. در نهایت بایستی عملکرد پروژه خود را اثبات کرده و نشان دهند که فعالیت آن­ها باعث بهینه­سازی و اصلاح الگوی مصرف آب در مدرسه خودشان شده است.

آنچه از طرف دانش­آموزان برای جشنواره ارسال می­شود فقط “فیلم روند طراحی، اجرا، راه­اندازی و اثبات عملکرد پروژه” است. پس از بررسی فیلم­ها، تیم­های منتخب در دانشگاه صنعتی شریف در حضور تیم داوری و سایر تیم­های منتخب دانش­آموزی به دفاع از عملکرد خود می­پردازند و در نهایت به تیم­های برتر هدایا و جوایزی تعلق می­گیرد.

برگشت به بالا