رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
فوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف
فوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

فوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

فوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

فوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

فوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

فوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

فوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

فوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

فوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

فوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

فوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریففوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریففوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریففوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریففوتبال دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

مسابقه فوتبالیست منوال به صورت ۱ به ۱ و در ۲ نیمه ۲ دقیقه‌ای برگزار می‌گردد. برنده مسابقه رباتی است که در این زمان امتیاز بیشتری کسب کرده باشد.

برگشت به بالا