رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه نادکاپ شریف
فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه نادکاپ شریففرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه نادکاپ شریففرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در مسابقه فرهنگ ترافیک، دو ربات در یک مسیر تقریباً یکسان قرار میگیرند. رباتها میبایست تا انتهای مسیر را طی کنند و به علائم ترافیکی مانند خط عابر پیاده و چراغ راهنما واکنش نشان دهند. برنده مسابقه کسی است که ضمن رعایت قوانین سریع تر به خط پایان برسد.

برگشت به بالا